Linux DNS server - inštalácia a nastavenie

Certifikát Linux DNS server z 16.10.2015

Ako funguje komunikácia webového prehliadača a web servera pomocou rozlišovania sieťových názvov. Inštalácia a konfigurovanie DNS servera. Nastavenie komunikácie viacerích Master-Slave DNS serverov medzi sebou.