Certifikáty

Vo svete odborníkov je študovanie denno-dennou záležitosťou. Keďže človek sa učí ako sa vraví celý život tak aj ja sa nekonečne snažím sledovať najnovšie trendy. Nie vždy si zo školenia či návodov zoberiem certifikát. Mám prečítané množstvo odbornej literatúry a návodov. Sám som počas pôsobenia v štátnej správe návody tvoril a kolegov školil.

Inštalácia SPA (Single page application) po slovensky jednostránková webová aplikácia. Laravel API ako backend a Vue js ako frontend webovej aplikácie. Prepojenie a zabezpečenie komunikácie SPA s dátami v databáze.

Pokročilá tvorba dynamický webových stránok. HTML, CSS, JS, PHP, MySQL. Programovanie dynamických prvkov vo webových aplikáciách. Ukladanie dát do relačných aj nerelačných databáz. Objektovo-orientované programovanie.

Ako funguje komunikácia webového prehliadača a web servera pomocou rozlišovania sieťových názvov. Inštalácia a konfigurovanie DNS servera. Nastavenie komunikácie viacerích Master-Slave DNS serverov medzi sebou.

Ako komunikujú jednotlivé e-mal servery medzi sebou. Aké porty a status kódy používajú. Ako nainštalovať e-mail server. Nastavenie konfigurácie e-mail serverov. Ochrana e-mailov proti vírusom a spamom.