Michal Greksák

Ja Michal Greksák

Linux administrátor, web-tvorca.

Technické služby v prostredí operačného systému Linux (Linux administrátor)

Medzi tie hlavné patria najmä:

  • Správa a dohľad serverov bežiacich na operačnom systéme Linux
  • Inštalácia, správa a údržba VPS (virtuálnych privátnych serverov)
  • Inštalácia, správa a údržba fyzických serverov (dedikovaných)
  • E-mail server, Web server, DNS server, databázový SQL server
  • Inštalácia Linux služieb (media streaming, prekladač PHP, atď.)
  • Kybernetické zabezpečenie Linux serverov
  • Inštalácia a správa Linux Firewall systémov
  • Zálohovanie dát serverov
  • Inštalácia Analytics serverov (meranie návštevnosti webových stránok)

Okrem hlavných služieb, na ktoré sa zameriavam, ponúkam aj služby pridružené. Sú to najmä mikroweby a rôzne doplnkové služby v oblasti Linux podľa potrieb zákazníkov.

Správa VPS

V poslednom čase sa čoraz viac stretávam so záujmom malých a stredných podnikateľov o rôzne služby v prostredí operačného systému Linux. Je to najmä mať vlastný webový server. V technickom svete to nazývame „virtuálny privátny server (VPS)“. To so sebou prináša množstvo výhod, ale aj potrebu mať po ruke technicky znalého správcu. Ten za vás na server dohliada a vie reagovať v prípade poruchy. A tu nastupujem ja.