Tvorba webstránok - Web developer

Certifikát web developer z 31.08.2017

Pokročilá tvorba dynamický webových stránok. HTML, CSS, JS, PHP, MySQL. Programovanie dynamických prvkov vo webových aplikáciách. Ukladanie dát do relačných aj nerelačných databáz. Objektovo-orientované programovanie.