Server

By michal, 4 September, 2023
Server PC v rackovej skrini.

Čo je to server
Špeciálny počítač, ktorý je stavaný, aby zvládal kontinuálne veľkú záťaž. Na serveri je nainštalovaný operačný systém, ktorý server ovláda. Vo svete sa najčastejšie na serveroch používa Linux, a až ako druhý v poradí je známy systém Windows.

Server má oproti bežným pracovným staniciam buď žiadnu, alebo len základnú grafickú kartu. Naopak má oveľa väčší výkon procesora, omnoho viac operačnej pamäte a nie jeden pevný disk, ale väčšinou celé diskové polia. V jednom diskovom poli môže byť od dvoch až po desiatky pevných diskov. Je tak jednoduché aj počas fungovania servera vymeniť prípadný vadný disk tak, aby sa tým neporušil chod servera. Server je stavaný tak, aby fungoval nepretržite (non-stop). Len vo výnimočných prípadoch sa server vypína.

Virtuálny server
Virtuálny server (alebo virtuálny privátny server, VPS) je počítačový server, ktorý existuje v rámci fyzického servera, ale je izolovaný od ostatných virtuálnych serverov na tom istom fyzickom stroji. Tento koncept sa využíva v oblasti cloudového a hostingového prostredia na zvýšenie efektívnosti a optimalizáciu využitia zdrojov.

Hlavné charakteristiky virtuálnych serverov sú:

  1. Virtualizácia: Fyzický server je rozdelený na viacero virtuálnych serverov pomocou virtualizačnej technológie. Každý virtuálny server má svoj vlastný operačný systém a je oddelený od ostatných, čo umožňuje izoláciu a nezávislosť.
  2. Zdroje: Virtuálny server zdieľa fyzické hardvérové prostriedky (ako CPU, RAM a diskový priestor) so všetkými ostatnými virtuálnymi servermi na hostiteľskom serveri, ale je mu pridelený určitý podiel týchto zdrojov.
  3. Izolácia: Každý virtuálny server je izolovaný od ostatných, čo znamená, že problémy alebo havárie na jednom virtuálnom serveri neovplyvnia ostatné virtuálne servery na tom istom fyzickom serveri.
  4. Škálovateľnosť: Virtuálne servery môžu byť jednoducho škálovateľné nahor alebo nadol podľa potreby. To znamená, že môžete zvýšiť alebo znížiť pridelené zdroje pre váš virtuálny server podľa aktuálnych požiadaviek.
  5. Správa a kontrola: Administrátori majú plnú kontrolu nad svojimi virtuálnymi servermi, vrátane možnosti inštalovať a konfigurovať svoj vlastný softvér a operačný systém.

Virtuálne servery sú často využívané vo webhostingu, cloudových službách, testovacích a vývojových prostrediach a ďalších aplikáciách, kde je potrebná flexibilita, izolácia a efektívne využívanie hardvérových zdrojov. Použitie virtuálneho servera umožňuje firmám a jednotlivcom hosťovať svoje webové stránky a aplikácie bez potreby vlastniť a spravovať fyzický hardvér.