Operačný systém

Operačný systém (v skratke OS) je základným softvérom zariadenia na ktorom je daný OS nainštalovaný. Na mobilných zariadeniach to býva najmä Android a iOS pre telefóny typu iPhone. Pre počítače je to najčastejšie Windows alebo iOS. Na počítačový server sa zvyčajne inštaluje špecializovaný OS Linux, ktorý má zvyčajne otvorený zdrojový kód (open source).

By michal, 4 September, 2023

Čo je to server
Špeciálny počítač, ktorý je stavaný, aby zvládal kontinuálne veľkú záťaž. Na serveri je nainštalovaný operačný systém, ktorý server ovláda. Vo svete sa najčastejšie na serveroch používa Linux, a až ako druhý v poradí je známy systém Windows.

By michal, 16 August, 2023

Na to, aby akékoľvek PC zariadenie mohlo fungovať, potrebuje operačný systém. Každý počítač, tablet, mobil, dokonca aj vaša kalkulačka používa nejaký operačný systém. Ten nad zariadením prevezme kontrolu a ovláda jednotlivé prvky zariadenia. Napríklad operačnú pamäť, vstavaný disk, displej, a pod. Linux je špeciálny operačný systém. Zväčša ide iba o základný systém bez grafického rozhrania. Linuxový operačný systém, ktorý ovláda chod servera nemá grafické rozhranie. Ovláda sa pomocou špecifických príkazov z takzvaného príkazového riadku (textové ovládacie rozhranie).