Linux

Linux je špecializovaný operačný systém. Používa sa najmä na počítačových serveroch alebo osobných počítačov, superpočítačov, vstavaných systémov, mobilných zariadení a ďalších. Je to veľmi flexibilný a rozširiteľný OS, ktorý si získal veľkú popularitu v oblasti informačných technológií a je často používaný na webových serveroch a pri vývoji softvéru.

By michal, 4 September, 2023

Čo je to server
Špeciálny počítač, ktorý je stavaný, aby zvládal kontinuálne veľkú záťaž. Na serveri je nainštalovaný operačný systém, ktorý server ovláda. Vo svete sa najčastejšie na serveroch používa Linux, a až ako druhý v poradí je známy systém Windows.

By michal, 16 August, 2023

Na to, aby akékoľvek PC zariadenie mohlo fungovať, potrebuje operačný systém. Každý počítač, tablet, mobil, dokonca aj vaša kalkulačka používa nejaký operačný systém. Ten nad zariadením prevezme kontrolu a ovláda jednotlivé prvky zariadenia. Napríklad operačnú pamäť, vstavaný disk, displej, a pod. Linux je špeciálny operačný systém. Zväčša ide iba o základný systém bez grafického rozhrania. Linuxový operačný systém, ktorý ovláda chod servera nemá grafické rozhranie. Ovláda sa pomocou špecifických príkazov z takzvaného príkazového riadku (textové ovládacie rozhranie).