Hosting vs. VPS

By michal, 19 September, 2023
ISP Config web UI prostredie.

Webové stránky sú (takmer vždy) napísané v súboroch. Súbory v sebe nesú jednotlivé malé skripty (funkcie). Jedna webová stránka môže mať od pár súborov až po tisíce súborov. Tieto súbory sú zväčša umiestnené na serveri. Teda súbory webovej stránky sa nahrajú na konkrétny server a ten sa postará o ich funkčnosť. Keď návštevník klikne na danú webovú stránku, nasmeruje ho to presne na server, kde sa súbory nachádzajú. Server dané súbory načíta a spustí napísané skripty. Používateľovi sa zobrazí odpoveď (v PC, tablete alebo v mobile), ktorá je výsledkom funkcií daných súborov. Ak poskytovateľ používateľom dáva možnosť si nastaviť nejaké parametre servera a webovej stránky, hovoríme o takzvanom hostingu. Ak by som túto úvahu mal zjednodušiť, hosting je miesto, kde si zadávateľ nahrá svoju webovú stránku (skripty, súbory) a na základe skriptov vykreslí webové stránky do zariadenia používateľa. Zobrazí sa mu obsah webovej stránky tak, ako je to v súboroch napísané.

Existuje niekoľko významných rozdielov medzi klasickým hostingom (shared hosting) a virtuálnym privátnym serverom (VPS). Tieto dva spôsoby hostingu majú svoje vlastné výhody a nevýhody. Voľba medzi nimi závisí od vašich konkrétnych potrieb a požiadaviek.

 1. Izolácia zdrojov:
  • Klasický hosting: V prípade klasického hostingu viacerí používatelia zdieľajú rovnaký fyzický server a jeho zdroje, ako sú CPU, RAM a diskový priestor. To môže viesť k problémom s výkonom, ak niektorý z používateľov na serveri používa veľa zdrojov.
  • Virtuálny Privátny Server (VPS): Na VPS máte svoj vlastný izolovaný virtuálny server s pridelenými zdrojmi. To znamená, že nemáte vplyv na výkon iných používateľov na tom istom fyzickom serveri, čo zvyšuje spoľahlivosť a stabilitu vášho servera.
 2. Úroveň kontroly:
  • Klasický hosting: Klasický hosting obvykle ponúka obmedzenú kontrolu nad serverom. Väčšinou máte prístup k jednoduchému webovému rozhraniu alebo správcovi súborov na správu vašich webových stránok.
  • VPS: Na VPS máte oveľa väčšiu úroveň kontroly. Môžete mať prístup k príkazovému riadku, inštalovať a konfigurovať ľubovoľný softvér, spravovať serverové nastavenia podľa svojich potrieb.
 3. Škálovateľnosť:
  • Klasický hosting: Klasický hosting je obmedzený v škálovateľnosti. Ak vaša webová stránka narastie a vyžaduje viac zdrojov, môže byť obtiažne alebo drahé ju upgradovať.
  • VPS: VPS je flexibilný a umožňuje ľahko pridávať alebo odstraňovať zdroje podľa potreby. Môžete prispôsobiť výkon svojho servera podľa aktuálnych požiadaviek.
 4. Bezpečnosť:
  • Klasický hosting: V klasickom hostingu zdieľate server s inými používateľmi, čo môže znamenať, že ste zraniteľní voči potenciálnym bezpečnostným rizikám iných používateľov.
  • VPS: VPS ponúka vyššiu úroveň bezpečnosti, pretože ste izolovaní od ostatných. Môžete si sami riadiť bezpečnostné nastavenia a inštalovať bezpečnostné nástroje podľa potreby.
 5. Cena:
  • Klasický hosting: Často najlacnejšia forma prezentácie webovej aplikácie, pretože zdieľate výkon spoločne s inými stránkami, ktoré bežia na tom istom serveri. Je vhodný pre malé webové stránky alebo osobné projekty.
  • VPS: VPS môže byť drahší, ale ponúka väčšiu kontrolu a výkonnosť. Je vhodný pre stredné a veľké webové stránky, e-commerce projekty a aplikácie, ktoré vyžadujú stabilný výkon.

Celkovo vzaté, výber medzi klasickým hostingom a VPS závisí od jednotlivých požiadaviek aplikácie na výkon, kontrolu a bezpečnosť. Ak máte malú webovú stránku alebo osobný blog, klasický hosting môže byť dostačujúci. Ak však prevádzkujete komerčné webové stránky alebo aplikácie, ktoré vyžadujú spoľahlivý výkon a kontrolu, VPS bude pravdepodobne lepšou voľbou.