Webová aplikácia

Webová aplikácia (často nazývaná aj webapp) je softvérová aplikácia, ktorá sa spúšťa cez webový prehliadač na počítači alebo inom zariadení, ktoré je pripojené k internetu. Oproti klasickým desktopovým aplikáciám, ktoré sa inštalujú priamo na zariadeni, webové aplikácie sú uložené na vzdialených serveroch a prístup k nim sa uskutočňuje cez internetový prehliadač.

By michal, 18 October, 2023

V dnešnej dobe sú už takmer bežnou súčasťou používania software ich aktualizácie. Drupal nie je výnimkou. Aktualizácia Drupalu a jeho modulov je veľmi dôležitá pre správne fungovanie a bezpečnosť webovej stránky alebo aplikácie postavenej na tomto systéme. V tomto článku vám predstavím dôležitosť aktualizácií, zásadné rozdiely v spôsoboch aktualizovania a hneď na úvod si vysvetlíme základné dva druhy aktualizácií Drupalu.

By michal, 5 October, 2023

SEO  (Search Engine Optimization), v preklade znamená "Optimalizácia pre vyhľadávače".

Je to mix postupov a techník, ktoré sa používajú na zlepšenie viditeľnosti webovej stránky alebo webovej aplikácie v organických (neplatených) výsledkoch vyhľadávačov, ako je Google, Bing a ďalšie. Cieľom SEO je dosiahnuť vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania pre relevantné kľúčové slová a frázy. Tým sa zvýši množstvo organických návštev na vašej webovej stránke.

By michal, 4 October, 2023

Čo je to webová aplikácia?

Webová aplikácia (často nazývaná aj online aplikácia, webový softvér alebo webapp). Je to softvérová aplikácia, ktorá sa spúšťa cez webový prehliadač na počítači alebo inom zariadení (tablet, telefón), ktoré je pripojené k internetu. Oproti klasickým desktopovým aplikáciám, ktoré sa inštalujú priamo na počítači, webové aplikácie sú uložené na vzdialených serveroch a prístup k nim sa uskutočňuje cez internetový prehliadač.

Hlavné charakteristiky webových aplikácií zahŕňajú:

By michal, 2 October, 2023

Audit webovej aplikácie je proces, ktorý slúži na zhodnotenie predajnosti, bezpečnosti, výkonnosti, správania a kvality webovej aplikácie. Je dôležitý pre zabezpečenie webovej aplikácie, aby bola efektívna a chránená pred potenciálnymi hrozbami. Ako robím audit webovej aplikácie ja:

By michal, 19 September, 2023

Webové stránky sú (takmer vždy) napísané v súboroch. Súbory v sebe nesú jednotlivé malé skripty (funkcie). Jedna webová stránka môže mať od pár súborov až po tisíce súborov. Tieto súbory sú zväčša umiestnené na serveri. Teda súbory webovej stránky sa nahrajú na konkrétny server a ten sa postará o ich funkčnosť. Keď návštevník klikne na danú webovú stránku, nasmeruje ho to presne na server, kde sa súbory nachádzajú. Server dané súbory načíta a spustí napísané skripty. Používateľovi sa zobrazí odpoveď (v PC, tablete alebo v mobile), ktorá je výsledkom funkcií daných súborov.