Hosting

Hosting (alebo webhosting) je služba, ktorá umožňuje používateľom publikovať svoje webové stránky, aplikácie a ďalšie obsahy na internete. Hostingový poskytovateľ spravuje a udržiava servere alebo servery, ktoré sú pripojené k internetu a sú k dispozícii pre verejnosť, aby mohli pristupovať k uloženým dátam a webovým stránkam.

By michal, 13 October, 2023

Špecializovaná služba pre majiteľov webových aplikácií bežiacich na redakčnom systéme Drupal. 

Drupal je open-source (otvorený zdroj) systém na správu obsahu (CMS) alebo inak povedané redakčný systém. Umožňuje vytváranie a správu rôznych typov webových stránok a aplikácií. Drupal bol vyvinutý komunitou dobrovoľníkov a je k dispozícii bezplatne. Tento CMS je známy pre svoju flexibilitu, rozšíriteľnosť a schopnosť podporiť komplexné a výkonné webové projekty.

Hlavné vlastnosti a charakteristiky Drupalu zahŕňajú:

By michal, 19 September, 2023

Webové stránky sú (takmer vždy) napísané v súboroch. Súbory v sebe nesú jednotlivé malé skripty (funkcie). Jedna webová stránka môže mať od pár súborov až po tisíce súborov. Tieto súbory sú zväčša umiestnené na serveri. Teda súbory webovej stránky sa nahrajú na konkrétny server a ten sa postará o ich funkčnosť. Keď návštevník klikne na danú webovú stránku, nasmeruje ho to presne na server, kde sa súbory nachádzajú. Server dané súbory načíta a spustí napísané skripty. Používateľovi sa zobrazí odpoveď (v PC, tablete alebo v mobile), ktorá je výsledkom funkcií daných súborov.