Mikrostránky

By michal, 19 October, 2023
Zobrazenie mikrostránky na rôznych zariadeniach

Mikrostránky, tiež známe ako microsite alebo minisite je termín používaný v oblasti online marketingu. Ide o doplnkové (podporné) stránky, ktoré sú zvyčajne vytvorené na špecifický účel alebo na podporu konkrétnej kampane, produktu, či akcie. Mikrostránky sú obvykle menšie a jednoduchšie než plnohodnotné webové stránky a majú tendenciu mať jedno jasné posolstvo alebo cieľ.

Stránka mikrowebu sa skladá iba z jednej stránky bez podstránok. Mikrostránky majú špecifický účel. Sú navrhnuté tak, aby plnili jedno konkrétne poslanie. Môžu byť určené na predstavenie nového produktu, propagáciu súťaže, zber kontaktných informácií na marketingové účely alebo iný cieľ, ako napríklad podporu hlavnej stránky. Zvyčajne v sebe nesú tematický článok a v ňom sú použité takzvané „spätné odkazy“. To sú jednoduché webové odkazy smerujúce na hlavnú stránku klienta, na ktorej on ponúka svoju službu. Výsledkom takejto mikro stránky je podporiť návštevnosť hlavnej stránky. Je to moderný nástroj na podporu SEO optimalizácie webových projektov.

Microsites majú obmedzený rozsah. Sú krátke a obsahujú minimálne množstvo informácií. Obsah je zameraný na podporu konkrétneho posolstva alebo vyvolanie akcie. Mikrostránky existujú nezávisle od hlavnej webovej stránky spoločnosti. Majú samostatnú doménu a dizajn, ktorý sa líši od hlavnej webovej stránky.

CTA (click to action)
Po slovensky by sa to dalo povedať aj ako jasné volanie k akcii. Mikrostránka môže obsahovať výrazné volanie k nejakému používateľskému činu. Môže motivovať návštevníkov na vykonanie požadovanej akcie. Napríklad na vyplnenie formulára, kliknutie na tlačidlo "Kúpiť teraz", "Rezervovať termín", a pod.

Kedy je vhodné si založiť mikrostránku?
Tým že takýto web je úzko zameraný na konkrétny cieľ, ju robí ideálnou pre kampane a akcie, ktoré potrebujú maximálnu jasnosť a zameranie. Všetko závisí od toho, ako dobre je mikrostránka navrhnutá a implementovaná v súvislosti s cieľmi a stratégiou kampane. Ak je správne vytvorená a efektívne využitá, môže byť silným nástrojom na dosiahnutie plánovaných marketingových cieľov.

Hlavné výhody mikrostránok

 • Rýchla implementácia
  Mikrostránky môžu byť vytvorené rýchlo a jednoducho v porovnaní s komplexnými webovými stránkami. To znamená, že môžete rýchlo reagovať na aktuálne udalosti, nové príležitosti alebo sezónne kampane.
 • Jasné volanie k akcii (CTA)
  Mikrostránky sú navrhnuté tak, aby mali výrazné volanie k akcii (CTA), ktoré motivuje návštevníkov na vykonanie požadovanej akcie. To zvyšuje pravdepodobnosť konverzie.
 • Merateľnosť
  Mikrostránky sú ľahko merateľné a sledovateľné, čo umožňuje zhromažďovať dôležité údaje o úspešnosti kampane. Tieto údaje môžu byť následne použité na optimalizáciu budúcich marketingových kampaní.
 • Znížený rozptyl pozornosti
  Mikrostránka eliminuje rozptýlenie pozornosti, ktoré by mohlo nastať na viacúčelových webových stránkach. Návštevníci sú zameraní na jednu špecifickú vec, čo taktiež zvyšuje pravdepodobnosť konverzie.
 • Samostatnosť
  Mikrostránka existuje samostatne, čo znamená, že nemusí byť súčasťou hlavnej webovej stránky. To umožňuje viac flexibilných možností pri marketingových kampaniach a testovaní nových stratégií.
 • Malé náklady
  Hlavnou výhodou je vysoký pomer cena/prínos, pokiaľ je stránka dobre vytvorená. Ceny sa pohybujú od 50 € vyššie a platíte už iba za hosting a doménu. Vytvorenie a udržiavanie mikrostránky je takmer vždy lacnejšie než vytvorenie a udržiavanie komplexnej webovej stránky. To môže byť výhodné pre malé firmy a kampane s obmedzeným rozpočtom.
 • Relevancia a personalizácia
  Mikrostránka môže byť navrhnutá tak, aby bola veľmi relevantná pre konkrétnu cieľovú skupinu alebo udalosť. To umožňuje personalizovaný obsah a komunikáciu.

Na čo si dať pozor pri objednávke mikrostránky?
Pri tvorbe mikrostránky je dôležité dbať na niekoľko dôležitých aspektov, aby ste dosiahli úspech a dosiahli stanovený cieľ. Mikrostránka by mala mať jasný a konkrétny cieľ, ktorý je ľahko pochopiteľný. Pre návštevníkov by malo byť do pár sekúnd jasné, čo stránka ponúka. Zamerajte sa na to, čo presne chcete dosiahnuť, či už ide o zber kontaktných údajov, nákup produktu alebo inú akciu. Je vhodné použiť priame a presvedčivé slová, ktoré návštevníkov povzbudia. Mikrostránka by mala obsahovať iba minimálne množstvo obsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie cieľa. Zbytočný obsah môže odvádzať pozornosť od hlavného cieľa. Vizuálny dizajn by mal byť atraktívny a prilákať pozornosť, avšak nevhodné sú prehnané pohybujúce sa prvky na stránke. Je dôležité, aby mikrostránka bola optimalizovaná aj pre mobilné zariadenia. Takmer 80 % ľudí pristupuje na internet cez mobilné telefóny. To sú moje najnovšie údaje z rôznych webových aplikácií, ktoré spravujem. Preto je naozaj dôležité, aby sa mikrostránka správne zobrazovala na rôznych obrazovkách.

Čoraz viac firiem sa pýta na mikrostránky a ich výhody, či prínos. Ak aj vy zamýšľate ako marketingovo podporiť svoj projekt, neváhajte ma kontaktovať. Rád vám navrhnem správny postup na tvorbu a realizáciu vašej novej mikrostránky.