SEO

SEO (Search Engine Optimalization) je snaha na zlepšenie viditeľnosti webovej stránky alebo aplikácie vo výsledkoch vyhľadávačov, ako je Google, Bing a ďalšie. Cieľom takejto optimalizácie je dosiahnuť lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania pre hľadané slová a frázy. Výsledkom býva zvýšenie návštevnosti webovej domény.

By michal, 19 October, 2023

Mikrostránky, tiež známe ako microsite alebo minisite je termín používaný v oblasti online marketingu. Ide o doplnkové (podporné) stránky, ktoré sú zvyčajne vytvorené na špecifický účel alebo na podporu konkrétnej kampane, produktu, či akcie. Mikrostránky sú obvykle menšie a jednoduchšie než plnohodnotné webové stránky a majú tendenciu mať jedno jasné posolstvo alebo cieľ.

By michal, 5 October, 2023

SEO  (Search Engine Optimization), v preklade znamená "Optimalizácia pre vyhľadávače".

Je to mix postupov a techník, ktoré sa používajú na zlepšenie viditeľnosti webovej stránky alebo webovej aplikácie v organických (neplatených) výsledkoch vyhľadávačov, ako je Google, Bing a ďalšie. Cieľom SEO je dosiahnuť vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania pre relevantné kľúčové slová a frázy. Tým sa zvýši množstvo organických návštev na vašej webovej stránke.