Web stránka

Webová stránka je dokument - súhrn informácií, ktorý je dostupný na internete. Stránka môže obsahovať text, grafiku, multimédiá a ďalší obsah. Tento dokument môže byť zobrazený v internetovom prehliadači na počítači, smartfóne, tablete alebo inom zariadení schopnom pripojenia k internetu. Webové stránky majú široké využitie a môžu slúžiť rôznym účelom, vrátane informačných, komerčných, vzdelávacích, zábavných a ďalších.

By michal, 19 October, 2023

Mikrostránky, tiež známe ako microsite alebo minisite je termín používaný v oblasti online marketingu. Ide o doplnkové (podporné) stránky, ktoré sú zvyčajne vytvorené na špecifický účel alebo na podporu konkrétnej kampane, produktu, či akcie. Mikrostránky sú obvykle menšie a jednoduchšie než plnohodnotné webové stránky a majú tendenciu mať jedno jasné posolstvo alebo cieľ.

By michal, 5 October, 2023

SEO  (Search Engine Optimization), v preklade znamená "Optimalizácia pre vyhľadávače".

Je to mix postupov a techník, ktoré sa používajú na zlepšenie viditeľnosti webovej stránky alebo webovej aplikácie v organických (neplatených) výsledkoch vyhľadávačov, ako je Google, Bing a ďalšie. Cieľom SEO je dosiahnuť vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania pre relevantné kľúčové slová a frázy. Tým sa zvýši množstvo organických návštev na vašej webovej stránke.

By michal, 4 October, 2023

Čo je to webová aplikácia?

Webová aplikácia (často nazývaná aj online aplikácia, webový softvér alebo webapp). Je to softvérová aplikácia, ktorá sa spúšťa cez webový prehliadač na počítači alebo inom zariadení (tablet, telefón), ktoré je pripojené k internetu. Oproti klasickým desktopovým aplikáciám, ktoré sa inštalujú priamo na počítači, webové aplikácie sú uložené na vzdialených serveroch a prístup k nim sa uskutočňuje cez internetový prehliadač.

Hlavné charakteristiky webových aplikácií zahŕňajú:

By michal, 2 October, 2023

Audit webovej aplikácie je proces, ktorý slúži na zhodnotenie predajnosti, bezpečnosti, výkonnosti, správania a kvality webovej aplikácie. Je dôležitý pre zabezpečenie webovej aplikácie, aby bola efektívna a chránená pred potenciálnymi hrozbami. Ako robím audit webovej aplikácie ja: