Drupal

Drupal je open source redakčný systém napísaný v programovacom jazyku PHP a šírený zdarma pod licenciou GNU GPL. Drupal môže fungovať na akomkoľvek webovom serveri, na ktorom beží PHP. Pre základnú inštaláciu a správu webovej aplikácie postavenej na Drupale nie sú nutné programátorské znalosti. Práve preto je Drupal vhodným CMS pre začínajúcich programátorov.

By michal, 18 October, 2023

V dnešnej dobe sú už takmer bežnou súčasťou používania software ich aktualizácie. Drupal nie je výnimkou. Aktualizácia Drupalu a jeho modulov je veľmi dôležitá pre správne fungovanie a bezpečnosť webovej stránky alebo aplikácie postavenej na tomto systéme. V tomto článku vám predstavím dôležitosť aktualizácií, zásadné rozdiely v spôsoboch aktualizovania a hneď na úvod si vysvetlíme základné dva druhy aktualizácií Drupalu.

By michal, 13 October, 2023

Špecializovaná služba pre majiteľov webových aplikácií bežiacich na redakčnom systéme Drupal. 

Drupal je open-source (otvorený zdroj) systém na správu obsahu (CMS) alebo inak povedané redakčný systém. Umožňuje vytváranie a správu rôznych typov webových stránok a aplikácií. Drupal bol vyvinutý komunitou dobrovoľníkov a je k dispozícii bezplatne. Tento CMS je známy pre svoju flexibilitu, rozšíriteľnosť a schopnosť podporiť komplexné a výkonné webové projekty.

Hlavné vlastnosti a charakteristiky Drupalu zahŕňajú: