Open source

Open source je označenie pre softvérový model, v ktorom je zdrojový kód softvéru sprístupnený verejnosti. Podľa určenej licencie môže byť voľne používaný, skúmaný, upravovaný a distribuovaný. Takýto model umožňuje komunite vývojárov a používateľov spolupracovať na vytváraní a zdokonaľovaní softvéru bez obmedzení, ktoré sú spojené so softvérom chráneným autorskými právami.

By michal, 17 November, 2023
  • Vlastníte dáta, o ktoré by ste nechceli nikdy prísť?
  • Nechcete, aby sa k nim ktokoľvek dostal?
  • Nie ste spokojní s cenami cloudových riešení a chceli by ste niečo viac za menej peňazí?
  • Chcete byť ozajstným vlastníkom svojich súborov, bez dosahu akejkoľvek inej spoločnosti?

To všetko je dnes možné. Zriaďte si vlastný cloud priamo u vás doma. Nie je to až také zložité.

By michal, 18 October, 2023

V dnešnej dobe sú už takmer bežnou súčasťou používania software ich aktualizácie. Drupal nie je výnimkou. Aktualizácia Drupalu a jeho modulov je veľmi dôležitá pre správne fungovanie a bezpečnosť webovej stránky alebo aplikácie postavenej na tomto systéme. V tomto článku vám predstavím dôležitosť aktualizácií, zásadné rozdiely v spôsoboch aktualizovania a hneď na úvod si vysvetlíme základné dva druhy aktualizácií Drupalu.

By michal, 16 August, 2023

Na to, aby akékoľvek PC zariadenie mohlo fungovať, potrebuje operačný systém. Každý počítač, tablet, mobil, dokonca aj vaša kalkulačka používa nejaký operačný systém. Ten nad zariadením prevezme kontrolu a ovláda jednotlivé prvky zariadenia. Napríklad operačnú pamäť, vstavaný disk, displej, a pod. Linux je špeciálny operačný systém. Zväčša ide iba o základný systém bez grafického rozhrania. Linuxový operačný systém, ktorý ovláda chod servera nemá grafické rozhranie. Ovláda sa pomocou špecifických príkazov z takzvaného príkazového riadku (textové ovládacie rozhranie).